FAQ
Q1:
UP2ME ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
A1:

UP2ME ประกอบไปด้วย 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และ บัตร SCB UP2ME

สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประกอบไปด้วยบัญชีเงินฝาก 3 ประเภท ดังนี้

 • บัญชีออมทรัพย์ UP2ME
 • บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving): บัญชีเงินฝากระยะยาวที่มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเมื่อฝากเงินต่อเนื่องจนครบระยะเวลาที่กำหนด โดยสิทธิพิเศษที่จะได้รับจากบัญชีเงินฝากระยะยาวอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง ได้แก่
  • เมื่อฝากต่อเนื่องครบ 18 เดือน รับไปเลย! สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อรถยนต์ 
  • เมื่อฝากต่อเนื่องครบ 36 เดือน รับไปเลย! สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
  • ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชี ไม่ต้องเสียภาษี
 • บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice): บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ที่ให้ทางเลือกกับลูกค้าในการฝากเงิน ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 6-24 เดือน และจำนวนเงินฝากเป้าหมายได้ตั้งแต่ 100-200,000 บาท นอกจากนั้นลูกค้ายังเลือกได้เองว่าจะฝากเมื่อไหร่ ครั้งละเท่าไหร่ หรือบ่อยแค่ไหนก็ได้ ขอเพียงแค่ลูกค้าฝากเงินได้ตามจำนวนเงินฝากเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็รับดอกเบี้ยอัตราเดียวกับเงินฝากประจำไปเลย 

บัตร SCB UP2ME  

 • ให้มากถึง 3 บริการในบัตรใบเดียว ทั้งบริการบัตรเครดิต บริการเบิกถอนเงินสดแทนบัตร ATM และบริการวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน อัพทูมี Speedy Cash
 • ให้คะแนน 3 เท่าใน 1 หมวดไลฟ์สไตล์ที่ท่านเลือกและ พิเศษในเดือนเกิด! ให้คะแนนเพิ่มเป็น 5 เท่าใน 1 หมวดไลฟ์สไตล์ที่ท่านเลือก  
 • รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% ในการใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัล Best Deal ผ่าน www.scbup2me.com  หรือ SCB UP2ME โมบายแอพพลิเคชั่น
 • รับฟรี! เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ไทยพาณิชย์มูลค่า 300 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพียงครั้งเดียว (ภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติบัตร)
Q2:
หากลูกค้าต้องการสมัครเพียงบางผลิตภัณฑ์สามารถทำได้หรือไม่
A2:

สามารถทำได้ กรณีที่ลูกค้าไปสาขา ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับทางสาขาว่าลูกค้าต้องการสมัครผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง เช่น ต้องการเปิดบัญชีเงิน ฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) เพียงอย่างเดียว หรือต้องการสมัครแต่บัตร SCB UP2ME เพียงอย่างเดียว

สำหรับการสมัครผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้เช่นกัน ทั้งนี้ในการสมัครบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) และบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร และมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารอยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถสมัครได้

Q1:
บัญชีเงินฝากประเภทไหนต้องไปสมัครที่สาขา บัญชีประเภทไหนสามารถสมัครออนไลน์
A1:

บัญชีเงินฝากที่ต้องไปสมัครที่สาขา คือบัญชีออมทรัพย์เล่มแรกของคุณกับธนาคาร จะเป็นบัญชีออมทรัพย์ UP2ME หรือ ออมทรัพย์ทั่วไปก็ได้ค่ะ บัญชีอื่นๆหลังจากนี้สามารถเปิดออนไลน์ได้ทั้งหมดค่ะ

Q2:
บัญชีเงินฝาก UP2ME ตัวไหนบ้างสามารถสมัครได้ที่สาขา และตัวไหนบ้างที่สมัครได้ออนไลน์
A2:

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมีได้โดยผ่านช่องทางสาขาเท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว สามารถเลือกสมัครเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UP2ME และ บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ได้ผ่าน 3 ช่องทางคือ

 • ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร
 • ผ่านเว็บไซต์ www.SCBUP2ME.com
 • ผ่านแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน
บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving)
Q3:
หลังจากที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ลูกค้าจะต้องมาดำเนินการฝากเงินเองทุกเดือนหรือไม่
A3:

ไม่จำเป็น เนื่องจากทางธนาคารเสนอการให้บริการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ตามคำสั่งโดยอัตโนมัติทุกเดือน (Standing order) ให้แก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ซึ่งลูกค้าจะต้องระบุหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการให้ธนาคารหักเงินเพื่อนำมาเข้าในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ในใบเปิดบัญชี ณ วันที่สมัคร หรือเมื่อใดที่ลูกค้าสะดวกก็สามารถขอตั้ง
คำสั่ง Standing order ได้ทุกสาขาหรือผ่านทาง www.scbup2me.com และหากลูกค้ามียอดคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ไม่เพียงต่อการหักบัญชีในเดือนนั้นๆ ทางธนาคารจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ให้ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้านำเงินมาฝากเองในภายหลัง

Q4:
ลูกค้าสามารถขาดฝากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ได้หรือไม่
A4:

ได้ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง เพราะหากลูกค้าขาดฝากครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี และไม่ได้สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อรถยนต์/บ้าน แต่ลูกค้าจะยังคงได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิม หากลูกค้าฝากต่อจนครบ 24/36 งวด แต่ถ้าขาดฝากเกิน 4/7 ครั้งติดต่อกัน ลูกค้าจะต้องมาปิดบัญชีเท่านั้น

Q5:
เมื่อฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ครบ 24/36 งวด เงินในบัญชีจะไปอยู่ไหน
A5:

ทางธนาคารจะโอนเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดจาก บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้ระบุหมายเลขบัญชีไว้กับทางธนาคารตอนเปิดบัญชีในครั้งแรก ทั้งนี้บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) จะยังคงสถานะอยู่และลูกค้ายังสามารถทำการฝากต่อเนื่องได้ต่อไป กรณีที่ลูกค้าตั้งคำสั่งโดยอัตโนมัติทุกเดือน (Standing order) ทางธนาคารจะยังตัดเงินในบัญชีออมทรัพย์ เพื่อนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ตามเงื่อนไขเดิม (ทั้งจำนวนเงิน และจำนวนงวดที่จะฝาก) เพื่อต่ออายุการฝากในรอบถัดไปให้เหมือนเดิม

Q6:
หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง ในแต่ละเดือน จะต้องทำอย่างไร
A6:

กรณีที่ลูกค้ายังฝากเงินไม่ครบรอบ 24/36 เดือน ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่จะฝากในแต่ละเดือนระหว่างทางได้ ซึ่งลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าฝากเงินครบ 23/35 งวดแล้ว โดยทางธนาคารจะจัดส่งจดหมายแจ้งลูกค้า 30 วันล่วงหน้าวันที่จะครบกำหนดการฝากเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี เพื่อกรอกคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินฝาก ภายใน 5 วันก่อนครบกำหนด

Q7:
ลูกค้าที่มีบัญชี เงินฝากโบนัส 24/36 เดือน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก UP2ME จะได้รับการยกเว้นทางภาษีอีกหรือไม่
A7:

ไม่ได้ เนื่องจากลูกค้า 1 คน จะได้รับสิทธิ์ดอกเบี้ยปลอดภาษี ได้เพียง 1 บัญชี ถ้าลูกค้ามีบัญชีเงินฝากปลอดภาษีประเภทอื่นอยู่แล้ว มาเปิดบัญชี
เงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ซึ่งเป็นบัญชีระยะยาว ปลอดภาษี บัญชีที่ 2 ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว
ตามกฎของกรมสรรพากรค่ะ

บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice)
Q8:
บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UP2ME แตกต่างกันอย่างไร
A8:

แตกต่างกันที่บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) เป็นบัญชีเงินฝากแบบพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป หรือบัญชีออมทรัพย์ UP2ME

สำหรับบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) มีกำหนดอายุบัญชีระหว่าง 6 เดือนถึง 24 เดือน และมีกำหนดเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 200,000 บาทต่อบัญชี ในขณะที่บัญชีออมทรัพย์ทั่วไปไม่มีข้อกำหนดนี้

Q9:
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) ที่สาขาได้หรือไม่
A9:

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) เป็นบัญชีออนไลน์ ลูกค้าสามารถสมัครได้ผ่านทาง www.scbup2me.com และแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME เท่านั้นค่ะ

Q10:
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) อย่างเดียว โดยไม่ผูกบัญชีกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UP2ME หรือบัญชีออมทรัพย์หลักที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
A10:

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามระเบียบการเปิดบัญชีออนไลน์ ลูกค้าจะต้องแจ้งบัญชีออมทรัพย์หลักที่จะเป็นเสมือนบัญชีคู่กับบัญชีออนไลน์ของลูกค้า

Q11:
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเป้าหมาย และระยะเวลาฝากหลังจากเปิดบัญชีไปแล้วได้หรือไม่
A11:

ไม่สามารถทำได้ จำนวนเงินเป้าหมายและระยะเวลาฝากสามารถกำหนดได้ครั้งเดียว ณ วันเปิดบัญชีเท่านั้น

Q12:
ลูกค้าจำเป็นต้องฝากเงินในจำนวณที่เท่าๆกัน ในทุกๆเดือน หรือไม่
A12:

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องฝากเงินในจำนวณที่เท่าๆกัน ในทุกๆเดือน แต่ลูกค้าจะต้องมีจำนวณเงินขั้นต่ำในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท ณ วันแรกที่เปิดบัญชี และตลอดระยะเวลาที่เปิดบัญชี โดยที่ลูกค้าสามารถนำเงินมาฝากเมื่อไหร่ก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ และครั้งละเท่าไหร่ก็ได้

Q13:
ลูกค้าสามารถถอนเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ ได้หรือไม่
A13:

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) เป็นบัญชีพิเศษที่มุ่งหวังให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายเงินฝากให้ได้ ดังนั้นลูกค้าจึงไม่สามารถถอน หรือโอนเงินออกได้นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชี และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ ในกรณีที่ลูกค้าจำเป็นจะต้อง
ใช้เงินจริงๆ ลูกค้าสามารถทำการปิดบัญชีได้

Q14:
เมื่อครบกำหนดเวลาฝากแล้ว และเงินในบัญชีจะถูกโอนไปไว้ที่ไหน
A14:

เมื่อครบกำหนดทางธนาคารจะโอนเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดจาก บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุหมายเลขบัญชีไว้กับทางธนาคารตอนเปิดบัญชีในครั้งแรก

Q15:
กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินครบตามจำนวนเงินเป้าหมาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะยังได้รับดอกเบี้ยพิเศษของบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) หรือไม่
A15:

ไม่ได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเทียบเท่ากับดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

Q16:
สามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) พร้อมๆกันหลายๆบัญชีได้หรือไม่
A16:

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ได้พร้อมกันมากที่สุด 3 บัญชี ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชีเงินฝากออนไลน์อื่นๆ อยู่

ตามระเบียบการ ลูกค้า 1 ท่านสามารถมีบัญชีเงินฝากออนไลน์ทุกประเภทได้ไม่เกิน 3 บัญชีเท่านั้น ดังนั้น ถ้าลูกค้ามีบัญชีเงินฝากออนไลน์อื่นๆ อยู่ จำนวนบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ที่ลูกค้าสามารถเปิดได้ก็จะลดลง

บัตร SCB UP2ME
Q17:
บัตร SCB UP2ME เป็นบัตรแบบ 3-in-1 หมายความว่าอย่างไร
A17:

บัตร SCB UP2ME มอบการบริหารการเงินที่สะดวกยิ่งกว่า ผ่าน 3 บริการในบัตรเดียว ทั้งบริการบัตรเครดิต บริการเบิกถอนเงินสดแทนบัตร ATM และบริการวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash กับบัตร SCB UP2ME ได้ ณ วันสมัครบัตรฯ หรือย้อนหลังได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

Q18:
หมายเลขบัตรเครดิตบนบัตร SCB UP2ME เป็นหมายเลขเดียวกันกับหมายเลขบัญชีของสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash หรือไม่
A18:

ไม่ใช่หมายเลขเดียวกันค่ะ ในหน้าบัตรเครดิต SCB UP2ME จะระบุเลข 16 หลักที่เป็นของบัตรเครดิต และจะมีเบอร์บัญชีต่างหากสำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash ให้กับลูกค้าค่ะ

การสมัคร
Q19:
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตร SCB UP2ME มีอะไรบ้าง
A19:

ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร และจะต้องมีรายได้แน่นอน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัครคือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดฉบับจริง สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

Q20:
วิธีการสมัครบัตรเครดิต
A20:
 1. สมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
 2. สามารถสมัครได้ที่ www.scbup2me.com หรือ  www.scbcreditcard.com และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 2 วันทำการ
 3. สมัครผ่านแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน
Q21:
หากลูกค้าเคยถือบัตรเสริมจากผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น จะสามารถสมัครบัตร SCB UP2ME ได้หรือไม่
A21:

ลูกค้าสามารถสมัครได้ต้องมีต้องมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

Q22:
หากไม่ต้องการผูกบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash กับบัตร SCB UP2ME จะทำได้หรือไม่
A22:

สามารถเลือกได้ ณ วันที่สมัครบัตร นอกจากนี้ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา เพื่อกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีกับบัตรเครดิตหรือขอยกเลิกผ่านทาง Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777

Q23:
ระยะเวลาในการอนุมัติบัตร SCB UP2ME นานเท่าไหร่
A23:

เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน บัตร SCB UP2ME จะทำการอนุมัติและส่งถึงลูกค้าภายใน 10 วันทำการ

Q24:
เมื่อได้รับบัตรแล้วต้องโทรเข้าเปิดใช้บริการ หรือไม่
A24:

เพื่อความปลอดภัยบัตร SCB UP2ME จะยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่าลูกค้าจะเปิดใช้บริการบัตรที่ Call Center ไทยพาณิชย์ ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ

 1. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ: โทร 02-777-7777 กด 3 บริการบัตรเครดิต กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะต้องกดหมายเลขรหัส Credit Card Phone Code ตามด้วยบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นระบบจะเปิดบัตรให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ 
 2. ผ่านพนักงาน Call Center: โทร. 02-777-7777 กด 3 บริการบัตรเครดิต กด 0 ติดต่อพนักงาน พนักงานจะสอบถามข้อมูลส่วนตัว 4-5 ข้อ เพื่อตรวจสอบความเป็นผู้ถือบัตรตัวจริง ก่อนเปิดบัตรให้
สิทธิประโยชน์
Q25:
บัตร SCB UP2ME มีขั้นตอนการใช้บัตรอย่างไร
A25:

ลูกค้าสามารถใช้บัตร SCB UP2ME ได้ 3 บริการ:

 1. ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าและสถานบริการต่างๆที่มีเครื่องหมาย MasterCard ทั่วโลก 
 2. ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต ที่ร้านค้าที่ร่วมบริการผ่อนชำระดีจัง กว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ
 3. เบิกถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM โดยเลือกจากบัญชีออมทรัพย์ / วงเงินบัตรเครดิต หรือ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (เฉพาะเครื่อง ATM ธ. ไทยพาณิชย์) ตามที่ลูกค้าได้สมัครและผูกบัญชีไว้
คะแนนสะสม UP2ME Rewards
Q26:
สิทธิประโยชน์ของ SCB UP2ME มีเรื่องของคะแนนสะสม ไม่ทราบว่าคะแนนสะสมที่ว่าคืออะไร มีวิธีคิดคะแนนแบบไหน
A26:

ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมจากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB UP2ME ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย MasterCard ซึ่งคะแนนสะสมจะไม่มีวันหมดอายุ

 1. บัตรเครดิตและบริการผ่อนชำระดีจัง จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทุกๆ 25 บาท
 2. รับคะแนนสะสม 3 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ใน 1 หมวด UP2ME Lifestyle ที่ท่านเลือก (สูงสุดไม่เกิน 1,200 คะแนนต่อรอบบัญชี)
 3. ให้มากกว่าในเดือนเกิด รับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 5 เท่า ใน 1 หมวด lifestyle ที่ท่านเลือก (ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม 5 คะแนน สูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน)
Q27:
สอบถามคะแนน SCB Rewards
A27:

สามารถสอบถามได้ 4 วิธี

 1. ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คยอดคะแนนสะสมได้ใน website ของ UP2ME (www.scbup2me.com)
 2. เช็คผ่านแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน
 3. สามารถสอบถามผ่านระบบอัตโนมัติ โทร. 02-777-7777 กด 3 บัตรเครดิต กด 2 สอบถามคะแนน SCB Rewards
 4. ติดต่อผ่านพนักงานบริการลูกค้า โทร. 02-777-7777
Q28:
ลูกค้าสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าได้ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ไปเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้ว
A28:

ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คยอดการใช้จ่ายได้ใน website ของ UP2ME (www.scbup2me.com) หรือทาง www.scbeasy.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME

Q29:
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวด UP2ME Lifestyle เพื่อรับคะแนน 3 เท่าในหมวดอื่นได้หรือไม่
A29:

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวด UP2ME Lifestyle ผ่านทาง website (www.scbup2me.com) ได้ 1 ครั้ง เมื่อครบ 12 เดือนนับจากวันที่เลือกครั้งแรก

Q30:
หากลูกค้ามีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นอยู่แล้ว ต้องการจะยกเลิกบัตรใบนั้น สามารถโอนคะแนนมายังบัตร UP2ME ได้หรือไม่
A30:

สามารถโอนคะแนนได้ในอัตรา 2:1 ค่ะ หมายความว่า คะแนนจากบัตรเดิม 2 คะแนน เมื่อโอนมาอยู่ในบนบัตร SCB UP2ME จะได้ 1 คะแนนค่ะ

การแลกของรางวัล
Q31:
สำหรับรางวัลที่จะแลกนั้น จะสามารถรู้ได้อย่างไรว่ามีของรางวัลใดบ้าง
A31:

ลูกค้าสามารถทราบรายละเอียดของ SCB Rewards ได้จาก Reward Catalog หรือทางเว็บไชด์ที่ www.scbup2me.com และ แอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777 ค่ะ

Q32:
รางวัล SCB UP2ME Best Deal Rewards คืออะไร?
A32:

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 55% ในการใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัล UP2ME Best Deal Rewards ซึ่งสามารถแลกได้ 1 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน ผ่าน website ของ UP2ME (www.scbup2me.com) แต่ลูกค้าต้องใช้คะแนนที่สะสมจากบัตร SCB UP2ME เท่านั้น ไม่สามารถรวมคะแนนจากบัตรอื่นได้

Q33:
ลูกค้าสามารถรู้ได้หรือไม่ว่า เลือก SCB UP2ME Best Deal Rewards อะไรไว้
A33:

ลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ website ของ UP2ME (www.scbup2me.com) หรือแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME

Q34:
ลูกค้าสามารถเปลี่ยน SCB UP2ME Best Deal Rewards ได้หรือไม่
A34:

ได้ค่ะ โดยลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยน SCB UP2ME Best Deal Rewards ผ่านทาง website (www.scbup2me.com) ได้ตลอดเวลา

Q35:
ลูกค้าสามารถแลก SCB UP2ME Best Deal Rewards 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน ได้หรือไม่ หากลูกค้ามีคะแนนมากพอ
A35:

ไม่ได้ค่ะ ลูกค้าสามารถแลก SCB UP2ME Best Deal Rewards จำกัดเพียง 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

บัตรเสริม
Q36:
บัตร SCB UP2ME สามารถมีบัตรเสริมได้หรือไม่
A36:

สามารถมีบัตรเสริมได้สูงสุด 2 ใบค่ะ

Q37:
ขั้นตอนทำบัตรเสริมต้องทำอย่างไร
A37:

ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น และรายได้ของลูกค้าบัตรหลักต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายการใช้จ่ายของลูกค้า บัตรหลัก และ บัตรเสริม ทุกใบรวมกันจะต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บัตรหลักได้รับ การสมัครบัตรเสริมสามารถทำได้โดยกรอกใบสมัคร ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั้งนี้บัตรเสริมยังสามารถเลือกหมวด UP2ME Lifestyle เพื่อรับคะแนน 3 เท่าได้ด้วย

Q38:
บัตรเสริม และบัตรหลักมีความแตกต่างกันอย่างไร
A38:

บริการและสิทธิประโยชน์ของบัตรหลัก และบัตรเสริมเหมือนกัน ยกเว้นบัตรเสริมไม่สามารถแลกรับรางวัล SCB UP2ME Best Deal Rewards ได้

Q39:
บัตรเสริมสามารถทำการแลกของรางวัลได้หรือไม่ และขั้นตอนต้องทำอย่างไร
A39:

คะแนนสะสมของบัตรเสริมนั้นสามารถแลกรับรางวัลได้ทุกชิ้น ยกเว้นของรางวัลใน SCB UP2ME Best Deal Rewards โดยสามารถแลกผ่านทางเว็บไชด์ที่ www.scbup2me.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777

การชำระเงิน
Q40:
การชำระเงินค่าบัตร SCB UP2ME สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
A40:

สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือ*

 • ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาร์เตอร์ไทยพาณิชย์ทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ.ไทยพาณิชย์เพื่อบัตรเครดิต)
 • ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์อัตโนมัติ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM
 • ชำระทางอินเตอร์เน็ต www.scbeasy.com (Easy Net)
 • ชำระผ่านระบบ SCB Easy mbanking 
 • ชำระผ่านระบบ Easy Phone
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน
 • ชำระผ่าน Counter Service
 • ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ


สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scbcreditcard.com/fee.aspx

Q41:
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.scbeasy.com (Easy Net) ซึ่งลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิตและบัญชี Speedy cash ไว้
A41:

ลูกค้าสามารถเข้าไปทำการชำระเงินใน Easy Net ได้ โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต SCB UP2ME (หมายเลขหน้าบัตร 16 หลัก) หากต้องการชำระบิลบัตรเครดิต เพียงอย่างเดียว และระบุหมายเลขบัญชี UP2ME Speedy cash หากต้องการชำระบิล UP2ME Speedy cash ด้วย โดยระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อทำการชำระบิลให้

วงเงินบัตรฯ / การเพิ่มวงเงิน
Q42:
วงเงินในบัตร SCB UP2ME ไม่ทราบว่าเหมือนกับบัตรเครดิตอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร
A42:

ในกรณีที่ใช้บริการบัตรเครดิตอย่างเดียว บัตร SCB UP2ME จะมีวงเงินบัตรเครดิตเพียงอย่างเดียว ในกรณีที่ผูกบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน UP2ME Speedy cash ด้วยนั้นจะมีวงเงินที่แยกออกจากกัน 2 วงเงิน คือ วงเงินบัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน UP2ME Speedy Cash

Q43:
ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
A43:

สามารถทำได้โดยโทรแจ้งความประสงค์ผ่านพนักงาน Call Center ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ เหตุผล ระยะเวลาที่ขอเพิ่มวงเงิน หน้าที่การงาน รายได้ เบอร์โทร.ติดต่อ ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ

Q44:
ขอเพิ่มวงเงินถาวร
A44:

สามารถทำได้โดยโทรแจ้งความประสงค์ผ่านพนักงาน Call Center ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 โดยแจ้งวงเงินที่ต้องการ หน้าที่การงาน รายได้ เบอร์โทร.ติดต่อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติมทาง โทรสาร 02-777-7000 จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 1 อาทิตย์

กรณีบัตรฯชำรุด/บัตรหาย/ถูกขโมย
Q45:
บัตร SCB UP2ME ชำรุด ต้องทำอย่างไร
A45:

สามารถติดต่อมาที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นจะดำเนินการออกบัตร SCB UP2ME ใหม่ให้ลูกค้าทันที จากนั้น 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ไปรับบัตรที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7% ซึ่งจะเรียกเก็บไปในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของลูกค้า

Q46:
หากบัตร SCB UP2ME หาย / ถูกขโมย ลูกค้าสามารถแจ้งอายัดบัตร และติดต่อขอออกบัตรใบใหม่ได้ที่ไหน และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
A46:

ลูกค้าสามารถติดต่ออายัดบัตรได้ที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777 กด 2 (ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากครบ 5 นาทีนับจากเวลาที่แจ้งอายัดบัตรฯ) พนักงานจะดำเนินการอายัดบัตร พร้อมทั้งออกบัตรฯใบใหม่ให้ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเครดิต, รหัสบัตรเครดิตและรหัสโทรศัพท์ใหม่ ซึ่งจะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรฯใหม่ ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการออกบัตรใหม่ประมาณ 3-5 วันทำการค่ะ

Q47:
ขออายัดบัตรเครดิตชั่วคราว / ถาวร ได้หรือไม่
A47:

สามารถอายัดบัตรชั่วคราวผ่านทาง Call Center ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

Q1:
ลูกค้าทุกรายจะได้รับสินเชื่อเมื่อฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving)ครบ 18/36 งวด หรือไม่
A1:

ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อยังคงต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของธนาคาร แต่ก็จะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษในเงื่อนไขที่สามารถลดหย่อนได้ค่ะ

Q2:
หากลูกค้าฝากเงินบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ครบ 18/36 เดือนแล้ว ลูกค้าสามารถทำเรื่องขอกู้ได้ที่ไหน
A2:

ติดต่อได้ทุกสาขาค่ะ หรือจะติดต่อผ่าน Dealer/Developer โครงการบ้านจัดสรร เพื่อแจ้งตัวแทนธนาคารก็ได้เช่นกัน

Q3:
ลูกค้าที่ได้สินเชื่อรถ 5 แสนบาทไปแล้ว สามารถฝากต่อเพื่อรับสินเชื่อบ้านได้หรือไม่
A3:

ได้ค่ะ ลูกค้าจะต้องฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ต่ออีก 36 งวด โดยจะนับ 1 ใหม่ หลังจากเดือนที่ได้รับ approve สินเชื่อรถยนต์

Q4:
เมื่อลูกค้าฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ครบ 18 งวดแล้ว ขอสินเชิ่อรถยนต์ได้แล้ว ลูกค้าต้องปิดบัญชีหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อนับ 1 ใหม่สำหรับสินเชื่อบ้านใช่หรือไม่
A4:

ไม่ต้องค่ะ ลูกค้ายังสามารถเดินบัญชีต่อไปได้เรื่อยๆ จนครบกำหนด 24/36 งวด ซึ่งทางธนาคารจะเป็นผู้นับงวดในการฝากเงินสำหรับการขอสินเชื่อบ้านให้ โดยเริ่มนับงวดที่ 1 หลังจากเดือนที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ค่ะ

Q5:
หากลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อรถ เมื่อฝากครบ 18 เดือนแล้ว แต่ไม่ใช้สิทธิ์ แล้วเดือนที่ 36 จะสามารถใช้สิทธิ์ทั้งสินเชื่อรถและบ้านได้หรือไม่
A5:

ไม่ได้ค่ะ ลูกค้าต้องเลือกว่าจะใช้สิทธิ์สำหรับสินเชื่อรถหรือบ้านได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

Q6:
หากลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB UP2ME แต่โดนปฏิเสธ เขายังได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่ออยู่หรือไม่
A6:

หากลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB UP2ME แต่โดนปฏิเสธ เขายังได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่ออยู่หรือไม่