FAQ
Q1:
UP2ME ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
A1:

UP2ME ประกอบไปด้วย 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และ บัตร SCB UP2ME

สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประกอบไปด้วยบัญชีเงินฝาก 3 ประเภท ดังนี้

 • บัญชีออมทรัพย์ UP2ME
 • บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving): บัญชีเงินฝากระยะยาวที่มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเมื่อฝากเงินต่อเนื่องจนครบระยะเวลาที่กำหนด โดยสิทธิพิเศษที่จะได้รับจากบัญชีเงินฝากระยะยาวอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง ได้แก่
  • เมื่อฝากต่อเนื่องครบ 18 เดือน รับไปเลย! สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อรถยนต์ 
  • เมื่อฝากต่อเนื่องครบ 36 เดือน รับไปเลย! สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
  • ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชี ไม่ต้องเสียภาษี
 • บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice): บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ที่ให้ทางเลือกกับลูกค้าในการฝากเงิน ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 6-24 เดือน และจำนวนเงินฝากเป้าหมายได้ตั้งแต่ 100-200,000 บาท นอกจากนั้นลูกค้ายังเลือกได้เองว่าจะฝากเมื่อไหร่ ครั้งละเท่าไหร่ หรือบ่อยแค่ไหนก็ได้ ขอเพียงแค่ลูกค้าฝากเงินได้ตามจำนวนเงินฝากเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็รับดอกเบี้ยอัตราเดียวกับเงินฝากประจำไปเลย 

บัตร SCB UP2ME  

 • ให้มากถึง 3 บริการในบัตรใบเดียว ทั้งบริการบัตรเครดิต บริการเบิกถอนเงินสดแทนบัตร ATM และบริการวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน อัพทูมี Speedy Cash
 • ให้คะแนน 3 เท่าใน 1 หมวดไลฟ์สไตล์ที่ท่านเลือกและ พิเศษในเดือนเกิด! ให้คะแนนเพิ่มเป็น 5 เท่าใน 1 หมวดไลฟ์สไตล์ที่ท่านเลือก  
 • รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% ในการใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัล Best Deal ผ่าน www.scbup2me.com  หรือ SCB UP2ME โมบายแอพพลิเคชั่น
 • รับฟรี! เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ไทยพาณิชย์มูลค่า 300 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพียงครั้งเดียว (ภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติบัตร)
Q2:
หากลูกค้าต้องการสมัครเพียงบางผลิตภัณฑ์สามารถทำได้หรือไม่
A2:

สามารถทำได้ กรณีที่ลูกค้าไปสาขา ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับทางสาขาว่าลูกค้าต้องการสมัครผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง เช่น ต้องการเปิดบัญชีเงิน ฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) เพียงอย่างเดียว หรือต้องการสมัครแต่บัตร SCB UP2ME เพียงอย่างเดียว

สำหรับการสมัครผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้เช่นกัน ทั้งนี้ในการสมัครบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) และบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร และมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารอยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถสมัครได้

Q1:
บัญชีเงินฝากประเภทไหนต้องไปสมัครที่สาขา บัญชีประเภทไหนสามารถสมัครออนไลน์
A1:

บัญชีเงินฝากที่ต้องไปสมัครที่สาขา คือบัญชีออมทรัพย์เล่มแรกของคุณกับธนาคาร จะเป็นบัญชีออมทรัพย์ UP2ME หรือ ออมทรัพย์ทั่วไปก็ได้ค่ะ บัญชีอื่นๆหลังจากนี้สามารถเปิดออนไลน์ได้ทั้งหมดค่ะ

Q2:
บัญชีเงินฝาก UP2ME ตัวไหนบ้างสามารถสมัครได้ที่สาขา และตัวไหนบ้างที่สมัครได้ออนไลน์
A2:

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมีได้โดยผ่านช่องทางสาขาเท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว สามารถเลือกสมัครเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UP2ME และ บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ได้ผ่าน 3 ช่องทางคือ

 • ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร
 • ผ่านเว็บไซต์ www.SCBUP2ME.com
 • ผ่านแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน
บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving)
Q3:
หลังจากที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ลูกค้าจะต้องมาดำเนินการฝากเงินเองทุกเดือนหรือไม่
A3:

ไม่จำเป็น เนื่องจากทางธนาคารเสนอการให้บริการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ตามคำสั่งโดยอัตโนมัติทุกเดือน (Standing order) ให้แก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ซึ่งลูกค้าจะต้องระบุหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการให้ธนาคารหักเงินเพื่อนำมาเข้าในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ในใบเปิดบัญชี ณ วันที่สมัคร หรือเมื่อใดที่ลูกค้าสะดวกก็สามารถขอตั้ง
คำสั่ง Standing order ได้ทุกสาขาหรือผ่านทาง www.scbup2me.com และหากลูกค้ามียอดคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ไม่เพียงต่อการหักบัญชีในเดือนนั้นๆ ทางธนาคารจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ให้ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้านำเงินมาฝากเองในภายหลัง

Q4:
ลูกค้าสามารถขาดฝากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ได้หรือไม่
A4:

ได้ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง เพราะหากลูกค้าขาดฝากครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี และไม่ได้สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อรถยนต์/บ้าน แต่ลูกค้าจะยังคงได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิม หากลูกค้าฝากต่อจนครบ 24/36 งวด แต่ถ้าขาดฝากเกิน 4/7 ครั้งติดต่อกัน ลูกค้าจะต้องมาปิดบัญชีเท่านั้น

Q5:
เมื่อฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ครบ 24/36 งวด เงินในบัญชีจะไปอยู่ไหน
A5:

ทางธนาคารจะโอนเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดจาก บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้ระบุหมายเลขบัญชีไว้กับทางธนาคารตอนเปิดบัญชีในครั้งแรก ทั้งนี้บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) จะยังคงสถานะอยู่และลูกค้ายังสามารถทำการฝากต่อเนื่องได้ต่อไป กรณีที่ลูกค้าตั้งคำสั่งโดยอัตโนมัติทุกเดือน (Standing order) ทางธนาคารจะยังตัดเงินในบัญชีออมทรัพย์ เพื่อนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ตามเงื่อนไขเดิม (ทั้งจำนวนเงิน และจำนวนงวดที่จะฝาก) เพื่อต่ออายุการฝากในรอบถัดไปให้เหมือนเดิม

Q6:
หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง ในแต่ละเดือน จะต้องทำอย่างไร
A6:

กรณีที่ลูกค้ายังฝากเงินไม่ครบรอบ 24/36 เดือน ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่จะฝากในแต่ละเดือนระหว่างทางได้ ซึ่งลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าฝากเงินครบ 23/35 งวดแล้ว โดยทางธนาคารจะจัดส่งจดหมายแจ้งลูกค้า 30 วันล่วงหน้าวันที่จะครบกำหนดการฝากเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี เพื่อกรอกคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินฝาก ภายใน 5 วันก่อนครบกำหนด

Q7:
ลูกค้าที่มีบัญชี เงินฝากโบนัส 24/36 เดือน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก UP2ME จะได้รับการยกเว้นทางภาษีอีกหรือไม่
A7:

ไม่ได้ เนื่องจากลูกค้า 1 คน จะได้รับสิทธิ์ดอกเบี้ยปลอดภาษี ได้เพียง 1 บัญชี ถ้าลูกค้ามีบัญชีเงินฝากปลอดภาษีประเภทอื่นอยู่แล้ว มาเปิดบัญชี
เงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ซึ่งเป็นบัญชีระยะยาว ปลอดภาษี บัญชีที่ 2 ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว
ตามกฎของกรมสรรพากรค่ะ

บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice)
Q8:
บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UP2ME แตกต่างกันอย่างไร
A8:

แตกต่างกันที่บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) เป็นบัญชีเงินฝากแบบพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป หรือบัญชีออมทรัพย์ UP2ME

สำหรับบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) มีกำหนดอายุบัญชีระหว่าง 6 เดือนถึง 24 เดือน และมีกำหนดเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 200,000 บาทต่อบัญชี ในขณะที่บัญชีออมทรัพย์ทั่วไปไม่มีข้อกำหนดนี้

Q9:
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) ที่สาขาได้หรือไม่
A9:

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) เป็นบัญชีออนไลน์ ลูกค้าสามารถสมัครได้ผ่านทาง www.scbup2me.com และแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME เท่านั้นค่ะ

Q10:
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) อย่างเดียว โดยไม่ผูกบัญชีกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UP2ME หรือบัญชีออมทรัพย์หลักที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
A10:

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามระเบียบการเปิดบัญชีออนไลน์ ลูกค้าจะต้องแจ้งบัญชีออมทรัพย์หลักที่จะเป็นเสมือนบัญชีคู่กับบัญชีออนไลน์ของลูกค้า

Q11:
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเป้าหมาย และระยะเวลาฝากหลังจากเปิดบัญชีไปแล้วได้หรือไม่
A11:

ไม่สามารถทำได้ จำนวนเงินเป้าหมายและระยะเวลาฝากสามารถกำหนดได้ครั้งเดียว ณ วันเปิดบัญชีเท่านั้น

Q12:
ลูกค้าจำเป็นต้องฝากเงินในจำนวณที่เท่าๆกัน ในทุกๆเดือน หรือไม่
A12:

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องฝากเงินในจำนวณที่เท่าๆกัน ในทุกๆเดือน แต่ลูกค้าจะต้องมีจำนวณเงินขั้นต่ำในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท ณ วันแรกที่เปิดบัญชี และตลอดระยะเวลาที่เปิดบัญชี โดยที่ลูกค้าสามารถนำเงินมาฝากเมื่อไหร่ก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ และครั้งละเท่าไหร่ก็ได้

Q13:
ลูกค้าสามารถถอนเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ ได้หรือไม่
A13:

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายช้อยส์ (UP2ME My Goal My Choice) เป็นบัญชีพิเศษที่มุ่งหวังให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายเงินฝากให้ได้ ดังนั้นลูกค้าจึงไม่สามารถถอน หรือโอนเงินออกได้นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชี และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ ในกรณีที่ลูกค้าจำเป็นจะต้อง
ใช้เงินจริงๆ ลูกค้าสามารถทำการปิดบัญชีได้

Q14:
เมื่อครบกำหนดเวลาฝากแล้ว และเงินในบัญชีจะถูกโอนไปไว้ที่ไหน
A14:

เมื่อครบกำหนดทางธนาคารจะโอนเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดจาก บัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุหมายเลขบัญชีไว้กับทางธนาคารตอนเปิดบัญชีในครั้งแรก

Q15:
กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินครบตามจำนวนเงินเป้าหมาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะยังได้รับดอกเบี้ยพิเศษของบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) หรือไม่
A15:

ไม่ได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเทียบเท่ากับดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

Q16:
สามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) พร้อมๆกันหลายๆบัญชีได้หรือไม่
A16:

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ได้พร้อมกันมากที่สุด 3 บัญชี ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชีเงินฝากออนไลน์อื่นๆ อยู่

ตามระเบียบการ ลูกค้า 1 ท่านสามารถมีบัญชีเงินฝากออนไลน์ทุกประเภทได้ไม่เกิน 3 บัญชีเท่านั้น ดังนั้น ถ้าลูกค้ามีบัญชีเงินฝากออนไลน์อื่นๆ อยู่ จำนวนบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ที่ลูกค้าสามารถเปิดได้ก็จะลดลง

บัตร SCB UP2ME
Q17:
บัตร SCB UP2ME เป็นบัตรแบบ 3-in-1 หมายความว่าอย่างไร
A17:

บัตร SCB UP2ME มอบการบริหารการเงินที่สะดวกยิ่งกว่า ผ่าน 3 บริการในบัตรเดียว ทั้งบริการบัตรเครดิต บริการเบิกถอนเงินสดแทนบัตร ATM และบริการวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash กับบัตร SCB UP2ME ได้ ณ วันสมัครบัตรฯ หรือย้อนหลังได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

Q18:
หมายเลขบัตรเครดิตบนบัตร SCB UP2ME เป็นหมายเลขเดียวกันกับหมายเลขบัญชีของสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash หรือไม่
A18:

ไม่ใช่หมายเลขเดียวกันค่ะ ในหน้าบัตรเครดิต SCB UP2ME จะระบุเลข 16 หลักที่เป็นของบัตรเครดิต และจะมีเบอร์บัญชีต่างหากสำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash ให้กับลูกค้าค่ะ

การสมัคร
Q19:
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตร SCB UP2ME มีอะไรบ้าง
A19:

ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร และจะต้องมีรายได้แน่นอน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัครคือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดฉบับจริง สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

Q20:
วิธีการสมัครบัตรเครดิต
A20:
 1. สมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
 2. สามารถสมัครได้ที่ www.scbup2me.com หรือ  www.scbcreditcard.com และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 2 วันทำการ
 3. สมัครผ่านแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน
Q21:
หากลูกค้าเคยถือบัตรเสริมจากผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น จะสามารถสมัครบัตร SCB UP2ME ได้หรือไม่
A21:

ลูกค้าสามารถสมัครได้ต้องมีต้องมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

Q22:
หากไม่ต้องการผูกบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash กับบัตร SCB UP2ME จะทำได้หรือไม่
A22:

สามารถเลือกได้ ณ วันที่สมัครบัตร นอกจากนี้ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา เพื่อกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีกับบัตรเครดิตหรือขอยกเลิกผ่านทาง Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777

Q23:
ระยะเวลาในการอนุมัติบัตร SCB UP2ME นานเท่าไหร่
A23:

เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน บัตร SCB UP2ME จะทำการอนุมัติและส่งถึงลูกค้าภายใน 10 วันทำการ

Q24:
เมื่อได้รับบัตรแล้วต้องโทรเข้าเปิดใช้บริการ หรือไม่
A24:

เพื่อความปลอดภัยบัตร SCB UP2ME จะยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่าลูกค้าจะเปิดใช้บริการบัตรที่ Call Center ไทยพาณิชย์ ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ

 1. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ: โทร 02-777-7777 กด 3 บริการบัตรเครดิต กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะต้องกดหมายเลขรหัส Credit Card Phone Code ตามด้วยบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นระบบจะเปิดบัตรให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ 
 2. ผ่านพนักงาน Call Center: โทร. 02-777-7777 กด 3 บริการบัตรเครดิต กด 0 ติดต่อพนักงาน พนักงานจะสอบถามข้อมูลส่วนตัว 4-5 ข้อ เพื่อตรวจสอบความเป็นผู้ถือบัตรตัวจริง ก่อนเปิดบัตรให้
สิทธิประโยชน์
Q25:
บัตร SCB UP2ME มีขั้นตอนการใช้บัตรอย่างไร
A25:

ลูกค้าสามารถใช้บัตร SCB UP2ME ได้ 3 บริการ:

 1. ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าและสถานบริการต่างๆที่มีเครื่องหมาย MasterCard ทั่วโลก 
 2. ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต ที่ร้านค้าที่ร่วมบริการผ่อนชำระดีจัง กว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ
 3. เบิกถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM โดยเลือกจากบัญชีออมทรัพย์ / วงเงินบัตรเครดิต หรือ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (เฉพาะเครื่อง ATM ธ. ไทยพาณิชย์) ตามที่ลูกค้าได้สมัครและผูกบัญชีไว้
คะแนนสะสม UP2ME Rewards
Q26:
สิทธิประโยชน์ของ SCB UP2ME มีเรื่องของคะแนนสะสม ไม่ทราบว่าคะแนนสะสมที่ว่าคืออะไร มีวิธีคิดคะแนนแบบไหน
A26:

ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมจากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB UP2ME ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย MasterCard ซึ่งคะแนนสะสมจะไม่มีวันหมดอายุ

 1. บัตรเครดิตและบริการผ่อนชำระดีจัง จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทุกๆ 25 บาท
 2. รับคะแนนสะสม 3 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ใน 1 หมวด UP2ME Lifestyle ที่ท่านเลือก (สูงสุดไม่เกิน 1,200 คะแนนต่อรอบบัญชี)
 3. ให้มากกว่าในเดือนเกิด รับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 5 เท่า ใน 1 หมวด lifestyle ที่ท่านเลือก (ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม 5 คะแนน สูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน)
Q27:
สอบถามคะแนน SCB Rewards
A27:

สามารถสอบถามได้ 4 วิธี

 1. ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คยอดคะแนนสะสมได้ใน website ของ UP2ME (www.scbup2me.com)
 2. เช็คผ่านแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน
 3. สามารถสอบถามผ่านระบบอัตโนมัติ โทร. 02-777-7777 กด 3 บัตรเครดิต กด 2 สอบถามคะแนน SCB Rewards
 4. ติดต่อผ่านพนักงานบริการลูกค้า โทร. 02-777-7777
Q28:
ลูกค้าสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าได้ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ไปเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้ว
A28:

ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คยอดการใช้จ่ายได้ใน website ของ UP2ME (www.scbup2me.com) หรือทาง www.scbeasy.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME

Q29:
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวด UP2ME Lifestyle เพื่อรับคะแนน 3 เท่าในหมวดอื่นได้หรือไม่
A29:

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวด UP2ME Lifestyle ผ่านทาง website (www.scbup2me.com) ได้ 1 ครั้ง เมื่อครบ 12 เดือนนับจากวันที่เลือกครั้งแรก

Q30:
หากลูกค้ามีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นอยู่แล้ว ต้องการจะยกเลิกบัตรใบนั้น สามารถโอนคะแนนมายังบัตร UP2ME ได้หรือไม่
A30:

สามารถโอนคะแนนได้ในอัตรา 2:1 ค่ะ หมายความว่า คะแนนจากบัตรเดิม 2 คะแนน เมื่อโอนมาอยู่ในบนบัตร SCB UP2ME จะได้ 1 คะแนนค่ะ

การแลกของรางวัล
Q31:
สำหรับรางวัลที่จะแลกนั้น จะสามารถรู้ได้อย่างไรว่ามีของรางวัลใดบ้าง
A31:

ลูกค้าสามารถทราบรายละเอียดของ SCB Rewards ได้จาก Reward Catalog หรือทางเว็บไชด์ที่ www.scbup2me.com และ แอพพลิเคชั่น SCB UP2ME บนสมาร์ทโฟน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777 ค่ะ

Q32:
รางวัล SCB UP2ME Best Deal Rewards คืออะไร?
A32:

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 55% ในการใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัล UP2ME Best Deal Rewards ซึ่งสามารถแลกได้ 1 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน ผ่าน website ของ UP2ME (www.scbup2me.com) แต่ลูกค้าต้องใช้คะแนนที่สะสมจากบัตร SCB UP2ME เท่านั้น ไม่สามารถรวมคะแนนจากบัตรอื่นได้

Q33:
ลูกค้าสามารถรู้ได้หรือไม่ว่า เลือก SCB UP2ME Best Deal Rewards อะไรไว้
A33:

ลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ website ของ UP2ME (www.scbup2me.com) หรือแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME

Q34:
ลูกค้าสามารถเปลี่ยน SCB UP2ME Best Deal Rewards ได้หรือไม่
A34:

ได้ค่ะ โดยลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยน SCB UP2ME Best Deal Rewards ผ่านทาง website (www.scbup2me.com) ได้ตลอดเวลา

Q35:
ลูกค้าสามารถแลก SCB UP2ME Best Deal Rewards 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน ได้หรือไม่ หากลูกค้ามีคะแนนมากพอ
A35:

ไม่ได้ค่ะ ลูกค้าสามารถแลก SCB UP2ME Best Deal Rewards จำกัดเพียง 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

บัตรเสริม
Q36:
บัตร SCB UP2ME สามารถมีบัตรเสริมได้หรือไม่
A36:

สามารถมีบัตรเสริมได้สูงสุด 2 ใบค่ะ

Q37:
ขั้นตอนทำบัตรเสริมต้องทำอย่างไร
A37:

ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น และรายได้ของลูกค้าบัตรหลักต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายการใช้จ่ายของลูกค้า บัตรหลัก และ บัตรเสริม ทุกใบรวมกันจะต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บัตรหลักได้รับ การสมัครบัตรเสริมสามารถทำได้โดยกรอกใบสมัคร ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั้งนี้บัตรเสริมยังสามารถเลือกหมวด UP2ME Lifestyle เพื่อรับคะแนน 3 เท่าได้ด้วย

Q38:
บัตรเสริม และบัตรหลักมีความแตกต่างกันอย่างไร
A38:

บริการและสิทธิประโยชน์ของบัตรหลัก และบัตรเสริมเหมือนกัน ยกเว้นบัตรเสริมไม่สามารถแลกรับรางวัล SCB UP2ME Best Deal Rewards ได้

Q39:
บัตรเสริมสามารถทำการแลกของรางวัลได้หรือไม่ และขั้นตอนต้องทำอย่างไร
A39:

คะแนนสะสมของบัตรเสริมนั้นสามารถแลกรับรางวัลได้ทุกชิ้น ยกเว้นของรางวัลใน SCB UP2ME Best Deal Rewards โดยสามารถแลกผ่านทางเว็บไชด์ที่ www.scbup2me.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777

การชำระเงิน
Q40:
การชำระเงินค่าบัตร SCB UP2ME สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
A40:

สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือ*

 • ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาร์เตอร์ไทยพาณิชย์ทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ.ไทยพาณิชย์เพื่อบัตรเครดิต)
 • ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์อัตโนมัติ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM
 • ชำระทางอินเตอร์เน็ต www.scbeasy.com (Easy Net)
 • ชำระผ่านระบบ SCB Easy mbanking 
 • ชำระผ่านระบบ Easy Phone
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน
 • ชำระผ่าน Counter Service
 • ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ


สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scbcreditcard.com/fee.aspx

Q41:
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.scbeasy.com (Easy Net) ซึ่งลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิตและบัญชี Speedy cash ไว้
A41:

ลูกค้าสามารถเข้าไปทำการชำระเงินใน Easy Net ได้ โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต SCB UP2ME (หมายเลขหน้าบัตร 16 หลัก) หากต้องการชำระบิลบัตรเครดิต เพียงอย่างเดียว และระบุหมายเลขบัญชี UP2ME Speedy cash หากต้องการชำระบิล UP2ME Speedy cash ด้วย โดยระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อทำการชำระบิลให้

วงเงินบัตรฯ / การเพิ่มวงเงิน
Q42:
วงเงินในบัตร SCB UP2ME ไม่ทราบว่าเหมือนกับบัตรเครดิตอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร
A42:

ในกรณีที่ใช้บริการบัตรเครดิตอย่างเดียว บัตร SCB UP2ME จะมีวงเงินบัตรเครดิตเพียงอย่างเดียว ในกรณีที่ผูกบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน UP2ME Speedy cash ด้วยนั้นจะมีวงเงินที่แยกออกจากกัน 2 วงเงิน คือ วงเงินบัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน UP2ME Speedy Cash

Q43:
ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
A43:

สามารถทำได้โดยโทรแจ้งความประสงค์ผ่านพนักงาน Call Center ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ เหตุผล ระยะเวลาที่ขอเพิ่มวงเงิน หน้าที่การงาน รายได้ เบอร์โทร.ติดต่อ ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ

Q44:
ขอเพิ่มวงเงินถาวร
A44:

สามารถทำได้โดยโทรแจ้งความประสงค์ผ่านพนักงาน Call Center ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 โดยแจ้งวงเงินที่ต้องการ หน้าที่การงาน รายได้ เบอร์โทร.ติดต่อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติมทาง โทรสาร 02-777-7000 จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 1 อาทิตย์

กรณีบัตรฯชำรุด/บัตรหาย/ถูกขโมย
Q45:
บัตร SCB UP2ME ชำรุด ต้องทำอย่างไร
A45:

สามารถติดต่อมาที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นจะดำเนินการออกบัตร SCB UP2ME ใหม่ให้ลูกค้าทันที จากนั้น 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ไปรับบัตรที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7% ซึ่งจะเรียกเก็บไปในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของลูกค้า

Q46:
หากบัตร SCB UP2ME หาย / ถูกขโมย ลูกค้าสามารถแจ้งอายัดบัตร และติดต่อขอออกบัตรใบใหม่ได้ที่ไหน และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
A46:

ลูกค้าสามารถติดต่ออายัดบัตรได้ที่ Call Center ไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777 กด 2 (ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากครบ 5 นาทีนับจากเวลาที่แจ้งอายัดบัตรฯ) พนักงานจะดำเนินการอายัดบัตร พร้อมทั้งออกบัตรฯใบใหม่ให้ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเครดิต, รหัสบัตรเครดิตและรหัสโทรศัพท์ใหม่ ซึ่งจะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรฯใหม่ ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการออกบัตรใหม่ประมาณ 3-5 วันทำการค่ะ

Q47:
ขออายัดบัตรเครดิตชั่วคราว / ถาวร ได้หรือไม่
A47:

สามารถอายัดบัตรชั่วคราวผ่านทาง Call Center ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

Q1:
ลูกค้าทุกรายจะได้รับสินเชื่อเมื่อฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving)ครบ 18/36 งวด หรือไม่
A1:

ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อยังคงต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของธนาคาร แต่ก็จะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษในเงื่อนไขที่สามารถลดหย่อนได้ค่ะ

Q2:
หากลูกค้าฝากเงินบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ครบ 18/36 เดือนแล้ว ลูกค้าสามารถทำเรื่องขอกู้ได้ที่ไหน
A2:

ติดต่อได้ทุกสาขาค่ะ หรือจะติดต่อผ่าน Dealer/Developer โครงการบ้านจัดสรร เพื่อแจ้งตัวแทนธนาคารก็ได้เช่นกัน

Q3:
ลูกค้าที่ได้สินเชื่อรถ 5 แสนบาทไปแล้ว สามารถฝากต่อเพื่อรับสินเชื่อบ้านได้หรือไม่
A3:

ได้ค่ะ ลูกค้าจะต้องฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ต่ออีก 36 งวด โดยจะนับ 1 ใหม่ หลังจากเดือนที่ได้รับ approve สินเชื่อรถยนต์

Q4:
เมื่อลูกค้าฝากเงินในบัญชีเงินฝากอัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง (UP2ME My Goal My Saving) ครบ 18 งวดแล้ว ขอสินเชิ่อรถยนต์ได้แล้ว ลูกค้าต้องปิดบัญชีหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อนับ 1 ใหม่สำหรับสินเชื่อบ้านใช่หรือไม่
A4:

ไม่ต้องค่ะ ลูกค้ายังสามารถเดินบัญชีต่อไปได้เรื่อยๆ จนครบกำหนด 24/36 งวด ซึ่งทางธนาคารจะเป็นผู้นับงวดในการฝากเงินสำหรับการขอสินเชื่อบ้านให้ โดยเริ่มนับงวดที่ 1 หลังจากเดือนที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ค่ะ

Q5:
หากลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อรถ เมื่อฝากครบ 18 เดือนแล้ว แต่ไม่ใช้สิทธิ์ แล้วเดือนที่ 36 จะสามารถใช้สิทธิ์ทั้งสินเชื่อรถและบ้านได้หรือไม่
A5:

ไม่ได้ค่ะ ลูกค้าต้องเลือกว่าจะใช้สิทธิ์สำหรับสินเชื่อรถหรือบ้านได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

Q6:
หากลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB UP2ME แต่โดนปฏิเสธ เขายังได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่ออยู่หรือไม่
A6:

หากลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB UP2ME แต่โดนปฏิเสธ เขายังได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่ออยู่หรือไม่

คำถามทั่วไป
Q1:
SCB EASY PAY คืออะไร
A1:

SCB EASY PAY คือหนึ่งในฟังก์ชั่นการใช้งานบนแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในการโอน รับ หรือจ่ายเงินระหว่างบุคคลและร้านค้าที่รองรับบริการดังกล่าว โดยสามารถเลือกวิธีการ เพื่อ โอน รับ หรือ จ่าย ได้สองแบบคือ

 • โอน รับ หรือ จ่าย ผ่าน QR Code
 • โอน รับ หรือ จ่าย ผ่าน รายชื่อเพื่อนในโทรศัพท์มือถือ

ทั้งนี้การใช้บริการทั้งสองรูปแบบผู้ใช้จำเป็นต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในขณะที่ใช้งาน

Q2:
SCB EASY PAY ต่างจาก SCB EASY NET อย่างไร
A2:

ข้อแตกต่างระหว่างบริการทั้งสองมีดังนี้

 • SCB EASY NET สามารถใช้ได้ทั้งจากมือถือ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ SCB EASY PAY สามารถใช้ได้จากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 • การโอนเงินผ่าน SCB EASY NET เป็นการโอนปกติ โดยลูกค้าจะต้องใส่เลขที่บัญชีของผู้รับเงินปลายทางเองก่อนกดยืนยัน ในขณะที่ การโอนเงินผ่าน SCB EASY PAY นั้นลูกค้าไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลขบัญชี โดยสามารถทำธุรกรรมได้ผ่านการสแกน QR Code หรือ ผ่านรายชื่อเพื่อนในโทรศัพท์
 • SCB Easy Net สามารถทำธุรกรรมอื่นๆที่ครอบคลุมมากกว่าในขณะนี้ ในขณะที่ SCB EASY PAY เน้นการโอนเงินระหว่างบุคคลและร้านค้าเป็นหลัก
Q3:
การดาวน์โหลดแอพทำได้อย่างไร
A3:

สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ IOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store โดย search ชื่อ แอพพลิเคชั่น SCB UP2ME

สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ Android สามารถเข้าไปที่ Google Play Store โดย Search ชื่อแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME

สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

Q4:
มือถือรุ่นใดบ้างที่รองรับการใช้งาน
A4:

การตรวจสอบว่ามือถือเครื่องใดจะสามารถใช้แอพพลิเคชั่นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการเป็นสำคัญ โดยมือถือที่จะสามารถใช้แอพพลิเคชั่น SCB UP2ME นั้น จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ IOS ตามรายละเอียดเวอร์ชั่น ดังนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ IOS ต้องใช้เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการได้ โดยคลิกที่เมนู Setting arrow General arrow About arrow Version

สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ Android ต้องใช้เวอร์ชั่น 2.3 (Ginger Bread) ขึ้นไป (หมายรวมถึง เวอร์ชั่น 3.0/3.1/3.2 (Honey Comb),
4.0 (Ice Cream Sandwich)) โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการได้ โดยคลิกที่เมนู Setting arrow About Phone arrow Android Version

Q5:
ฟังก์ชั่นการใช้งานมีอะไรบ้าง
A5:

แอพพลิเคชั่น UP2ME ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ในเรื่องต่างๆดังนี้

 • โอน รับ หรือจ่ายเงินผ่าน QR Code และรายชื่อเพื่อนในโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นต้องจดจำเลขที่บัญชี ผ่านเมนู Easy Pay
 • ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ SCB UP2ME ได้แก่ บัญชีเงินฝาก SCB UP2ME, บัตร UP2ME ผ่าน Menu UP2ME Product
 • ดูสถานะทางการเงินและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการ ผ่าน Dashboard ใน UP2ME Product
  (เฉพาะลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ UP2ME แล้วเท่านั้น)
 • สร้างและตกแต่ง Character พร้อมบันทึก และแชร์บน social Network ด้วย เมนู Fun Facetival
 • อัพเดทพร้อมรับสิทธิพิเศษจากร้านค้ามากมายเมื่อใช้แอพพลิเคชั่น กับเมนู Specials
Q6:
มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดและใช้งานหรือไม่
A6:

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้โดยไม่ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยกเว้น

 • ค่าเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และ
 • ค่าธรรมเนียมกรณีโอนข้ามเขตพื้นที่ตามประกาศธนาคาร (10 บาท ต่อครั้ง)
Q7:
มือถือขึ้นข้อความ เมมโมรี่ไม่เพียงพอหมายความว่าอย่างไร
A7:

เนื่องจากแอพพลิเคชั่นต้องใช้พื้นที่ในโทรศัพท์ประมาณ 15MB ดังนั้นหากในโทรศัพท์มีความจุไม่พอ ซึ่งอาจเกิดได้จากมีแอพพลิเคชั่นอื่น หรือไฟล์อื่นเช่นรูปภาพ เพลง วิดีโอ อยู่ อาจจะทำให้เนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สามารถแก้ปัญหาเพื่อให้ดาวน์โหลดได้โดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นบนเครื่องออก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบความจุคงเหลือบนเครื่องได้โดย

 • IOS คลิกที่เมนู Setting arrow General arrow Usage arrow Storage
 • Android คลิกที่เมนู Setting arrow Storage
Q8:
เริ่มใช้งานต้องทำอย่างไร
A8:

ในการเริ่มต้นใช้งานแอพพลิเคชั่น ลูกค้าจำเป็นต้อง

 • มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอยด์ หรือ IOS และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ
 • มีบัญชีผู้ใช้งาน SCB EASY NET หรือ
 • มีบัญชีเงินฝาก และบัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรเดบิต ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่าน App Store หรือ Google Play Store
 • จากสมัครใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแอพ
Q9:
หากไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์จะสามารถใช้งานได้หรือไม่
A9:

เนื่องจาก SCB EASY PAY ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ดังนั้นผู้ที่จะใช้งานจึงจำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สาขาธนาคารทุกสาขา

Q10:
บัญชีเงินฝากที่สามารถใช้งาน SCB EASY PAY ได้ คือบัญชีประเภทใด
A10:

บัญชีเงินฝากที่สามารถใช้ได้ คือ บัญชีออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ UP2ME

Q11:
จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Easy Net หรือไม่
A11:

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ใช้จึงต้องเปิดใช้บริการ SCB EASY NET ก่อน โดยหากมีบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีอ็มหรือบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว ลูกค้าสามารถสมัครบริการ SCB EASY NET ได้ผ่านหน้า แอพพลิเคชั่น SCB EASY PAY

Q12:
สามารถสแกน Code โดยใช้แอพอื่นได้หรือไม่
A12:

QR Code ประจำผู้ใช้แต่ละคนที่ได้จาก SCB EASY PAY นั้น จะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่สามารถสแกนได้จากแอพพลิเคชั่นสแกน QR อื่นๆ

Q13:
สามารถใช้แอพนี้สแกน QR อื่นได้หรือไม่
A13:

เนื่องจากแอพพลิเคชั่นนี้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้งาน จึงไม่อนุญาตให้สามารถสแกน QR อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้

Q14:
เราจะสามารถสร้าง QR Code ของเราได้จากที่ไหน
A14:

เมื่อการสมัครใช้งานเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าสามารถดู บันทึก สั่งพิมพ์ แชร์ หรือแก้ไข QR Code ของตนเองได้โดยคลิกที่

 • รูป QR ที่แถบเมนูด้านข้าง
 • คลิก EASY PAY arrow PAY arrow MY QR
 • คลิกไอคอนรูปมือซ้ายสุดด้านบน arrow MY QR
Q15:
มีค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือใช้บริการหรือไม่
A15:

ผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมบัตรเอทีเอ็มหรือเดบิตสามารถเปิดใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Q16:
มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือไม่
A16:

ผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมบัตรเอทีเอ็มหรือเดบิตสามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าบริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ และค่าบริการโอนข้ามเขต

Q17:
ค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างเขตคืออะไร
A17:

ค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขตนั้น จะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาทต่อ 1 รายการ แต่ถ้าการจ่ายเงินด้วย SCB Easy Pay จะฟรีค่าธรรมเนียมให้
5 ครั้งต่อเดือน

Q18:
กรณีเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ต้องทำอย่างไร
A18:

หลังสมัครใช้บริการ หากต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือต้องการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์เครื่องอื่น ลูกค้าสามารถทำได้ โดยการ Deactivate
ชื่อผู้ใช้ในโทรศัพท์เครื่องเดิมก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยสามารถ Deactivate ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ เมนูข้าง arrow Account Setting arrow Deactivate arrow ระบุรหัส PIN arrow Conffiirm arrow Done

Q19:
หากต้องการเลิกใช้ต้องทำอย่างไร
A19:
ลูกค้าสามารถยกเลิกบัญชีชื่อผู้ใช้งานได้สองวิธีคือ
 • ยกเลิกการใช้งานด้วยตนเองโดยเข้าไปที่ เมนูข้าง arrow Account Setting arrow Deactivate arrow ระบุรหัส PIN arrow Conffiirm arrow Done หรือ
 • ยกเลิกผ่าน Call Center 027777777
Q20:
หากเปลี่ยนซิมต้องทำอย่างไร
A20:

หลังสมัครแล้วหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หรือเปลี่ยนซิม ลูกค้าสามารถทำได้ทันที ทั้งนี้หากเบอร์ที่ใช้เป็นเบอร์ใหม่ ลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ได้โดยเข้าไปที่เมนูข้าง arrow Account Setting arrow แก้ไข Proffiile ของฉัน arrow ใส่ PIN arrow คลิกไอคอนรูปดินสอ arrow ใส่เบอร์ใหม่ arrow กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์ใหม่ arrow Submit arrow OK

Q21:
ต้องการตั้งพินใหม่ต้องทำอย่างไร
A21:

หากต้องการตั้ง PIN ใหม้สามารถทำได้โดยเข้าไปที่เมนูข้าง arrow Account Setting arrow เปลี่ยนรหัส PIN arrow ใส่ PIN เก่า arrow ตั้งรหัส PIN ใหม่ arrow ยืนยัน PIN ใหม่ arrow OK

Q22:
PIN มีไว้เพื่ออะไร
A22:

PIN เปรียบเสมือนรหัสผ่าน สำหรับใช้งานในฟังก์ชั่นที่ต้องการความปลอดภัยสูง ได้แก่ การยืนยันการจ่ายเงิน และการเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชี
รวมถึงการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง

 • ยืนยันการจ่ายเงินด้วย QR
 • ยืนยันการจ่ายเงินผ่านรายชื่อเพื่อน
 • เข้าดู History การจ่ายเงิน
 • เข้าแก้ไข Proffiile เช่น เบอร์โทรศัพท์
 • เปลี่ยน PIN
 • เปลี่ยนเลขที่บัญชี
 • เพิ่มเบอร์เพื่อรับ SMS
 • Deactivate
Q23:
ลืม PIN ต้องทำอย่างไร
A23:

สามารถตั้ง PIN ใหม่ได้ โดยเข้าไปที่เมนูข้าง arrow Account Setting arrow ลืม PIN arrow ใส่ Username / Password Easy Net arrow ตั้งรหัส PIN ใหม่ arrow ยืนยัน PIN ใหม่ arrow OK

Q24:
หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทำอย่างไร
A24:

ลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ได้โดยเข้าไปที่เมนูข้าง arrow Account Setting arrow แก้ไข Proffiile ของฉัน arrow ใส่ PIN arrow คลิกไอคอนรูปดินสอ arrow ใส่เบอร์ใหม่ arrow กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์ใหม่ arrow Submit arrow OK

Q25:
ถ้าจ่ายเงินแล้วเงินจะถูกตัดบัญชีทันทีไหม โทรเช็คได้ไหม หรือมีการแจ้งเตือนอย่างไร
A25:

การใช้งาน SCB EASY PAY เป็นการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งจะให้ผลทันทีที่ทำรายการสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลาการทำรายการอาจขึ้นอยู่กับสัญญาณและความเร็วของอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการรับจ่ายได้ผ่าน Notiffiication หรือเมนู History

Q26:
สามารถใช้งานได้ที่ใด หรือร้านค้าใดบ้าง
A26:

ขณะนี้สามารถใช้งานได้ที่ร้านค้าตามแหล่งช้อปปิ้งในกรุงเทพ คือ แพลตตินั่มแฟชั่นมอลล์, ตลาดนัดสวนจตุจักร, สยามสแควร์ และ SCB Park สังเกตได้ตามร้านค้าที่มีเครื่องหมาย SCB Easy Pay ติดอยู่

Q27:
สามารถลิงก์กับบัญชีธนาคารได้กี่บัญชี
A27:

การใช้งาน SCB EASY PAY ในขณะหนึ่งขณะใด สามารถผูกแอพพลิเคชั่นกับบัญชีเงินฝากได้ครั้งละ 1 บัญชี
โดยหากต้องการเปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในการโอน รับ จ่าย สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ Account Setting arrow เปลี่ยนบัญชีเงินฝากที่ผูกกับ Easy Pay arrow
ใส่ PIN arrow คลิกเลือกเบอร์ arrow Change arrow OK

ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะบัญชีที่ผูกอยู่กับ SCB EASY NET เท่านั้น

Q28:
สิทธิพิเศษที่จะได้รับจากการใช้แอพนี้
A28:

เมื่อใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นนี้จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 • สิทธิพิเศษและส่วนลดร้านอาหารมากมายเมื่อใช้แอพพลิเคชั่น Tamp กับ SCB UP2ME เช่น
  • รับส่วนลด 15 % ที่ Madeby Jelly Jan
  • รับส่วนลด 10% ที่ Yayoi
  • รับฟรี Welcome Drink 1 ที่ ที่ Shun-No-Mai
 • เพิ่มขนาดเครื่องดื่มได้ทันทีที่ ร้านโอ บอง แปง เมื่อใช้แอพพลิเคชั่น Got it และ SCB UP2ME
Q29:
แอพนี้ต่างจากการใช้ บัตรเติมเงิน หรือบริการจำพวกทรูมันนี่อย่างไร
A29:

การใช้งานบัตรเติมเงิน และทรูมันนี่ จำเป็นต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรหรือซิมก่อนจึงจะสามารถใช้จ่ายก่อนได้ ในขณะที่ SCB EASY PAY
เป็นการโอนเงินจากบัญชีเพื่อเข้าบัญชีของผู้รับโดยตรง จึงไม่ต้องเติมเงิน

Q30:
จะรู้ได้อย่างไรว่าร้านค้าใดบ้างที่รับชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว
A30:

ในเบื้องต้นสามารถสังเกตป้ายสัญลักษณ์ว่า “ร้านนี้รับจ่ายด้วย SCB EASY PAY” หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbup2me.com

Q31:
เราจะสามารถเพิ่มรายชื่อเพื่อนได้อย่างไร
A31:

เพียงแค่บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนลงในโทรศัพท์มือถือ ด้วยขั้นตอนปกติ ถ้าหากเพื่อนคนนั้นใช้ SCB Easy Pay อยู่ แอพพลิเคชั่นจะขึ้นรายชื่อเพื่อนบน SCB Easy Pay ให้อัตโนมัติ

Q32:
เราจำเป็นต้องใช้หมายเลขบัญชีหรือไม่
A32:

ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขบัญชีใดๆ เพียงแค่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือของเพื่อนที่ใช้ SCB Easy Pay ก็จะสามารถโอนเงินให้กันได้เลยโดย Contact Pay

Q33:
หากไม่ต้องการใช้ Function นี้แล้วจะต้องทำอย่างไร
A33:

ไปที่ Account Settings arrow ตั้งค่าการใช้ Contact List arrow กด ยอมรับการใช้งาน Contact List ออก

Q34:
สามารถเรียกเก็บเงินได้กี่ครั้ง
A34:

สามารถเรียกเก็บกี่ครั้งก็ได้ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หากมีรายการคนที่ยังไม่จ่ายฉันค้างอยู่ 10 รายการแล้ว

Q35:
ทำอย่างไรหากได้รับ notiffiication จากคนที่ไม่รู้จัก
A35:

- กรณีการเรียกเก็บเงิน : ได้รับ Notiffiication เรียกเก็บเงินจากคนไม่รู้จัก สามารถกดปฏิเสธ ไม่จ่ายเงินไปได้
- กรณีการรับเงิน : หากได้รับ Notiffiication ว่าได้รับเงินจากคนที่ไม่รู้จัก จะได้รับเงินตามปกติ แต่ไม่สามารถโอนเงินกลับคืนได้ เพราะเราไม่ทราบ QR
  ของบุคคลนั้น

Q36:
ทำไมถึงไม่เห็นชื่อเพื่อนที่ใช้แอพเหมือนกัน
A36:

เกิดจากเพื่อนคนนั้น ยังไม่ได้ยอมรับการใช้งาน Contact List แนะนำให้เพื่อนเข้าไปตั้งค่าที่ Account Settings arrow ตั้งค่าการใช้ Contact List arrow กด ยอมรับการใช้งาน Contact List

Q37:
สามารถเรียกเก็บเงินเพื่อนหลายๆคนพร้อมกันได้หรือไม่
A37:

ไม่สามารถทำได้ โดยแอพพลิเคชั่นสามารถเรียกเก็บเงิน 1 รายการต่อ 1 คนเท่านั้น

คำถามสำหรับร้านค้า
Q38:
มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
A38:

ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัครใช้บริการ SCB Easy Pay

Q39:
ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่
A39:

ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน เพราะการสมัครใช้ SCB Easy Pay นั้น ร้านค้าและบุคคลทั่วไปมีขั้นตอนเหมือนกัน

Q40:
ต้องใช้เอกสารในการสมัครหรือไม่
A40:

ไม่มีเอกสารในการสมัครใช้บริการ ร้านค้าเพียงแค่มี Account ของ SCB Easy Net และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SCB UP2ME มาติดตั้งบน
โทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เลย

Q41:
จะสามารถปริ๊นท์ QR code ได้อย่างไร
A41:

ขั้นตอนการปริ๊น QR Code คือ ไปที่ Easy Pay arrow กดเมนู RECEIVE รับเงิน arrow กดเมนู MY QR arrow ปรากฎหน้า MY QR arrow กดที่เครื่องหมายจุด 3 จุดด้านบน QR Code arrow เลือก Save&Share arrow สามารถ Save หรือ Share ไปยัง Gallery หรือ Social Network อื่นๆ arrow สามารถนำรูป QR Code ที่ได้ไปปริ๊นได้เลย

Q42:
ลูกค้าจะยังสามารถต่อราคาได้หรือไม่
A42:

ในการซื้อขายลูกค้าสามารถต่อราคาได้เหมือนปกติ เมื่อได้ราคาที่พอใจแล้วทั้งร้านค้าและลูกค้า จึงตกลงซื้อขายกันด้วยราคาที่พอใจโดยการ
Scan QR Code

Q43:
สามารถสร้าง QR สำหรับสินค้าแต่ละชิ้นได้เลยหรือไม่
A43:

สามารถกำหนดราคาให้สินค้าแต่ละชิ้นได้ โดยการสร้าง QR Code ที่ระบุราคาต่างกันได้ โดยสามารถไปที่ My QR arrow กดที่รูปดินสอ เพื่อแก้ไข QR arrow ใส่ข้อมูลของ QR ทั้งจำนวนเงิน และรายละเอียด arrow กด Create

เพิ่มเติม ในการกำหนดจำนวนเงินของ QR นั้น จะมีรูปกุญแจ หลังกล่องราคา ซึ่งมีความหมายว่า
- กุญแจล็อค หมายถึง การกำหนดจำนวนเงินคงที่ เมื่อลูกค้า Scan QR นั้น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเพื่อจ่ายเองได้
- กุญแจปลดล็อค หมายถึง จำนวนเงินที่ร้านค้ากำหนดลงไป เมื่อลูกค้า Scan QR นั้น สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินเพื่อจ่ายเองได้

Q44:
ถ้าไม่ได้อยู่ร้านและให้คนอื่นเฝ้าร้านแทนจะทำอย่างไร
A44:

สามารถเพิ่มเบอร์เครื่องอื่น เพื่อรับ SMS แจ้งเตือนมีผู้จ่ายเงินมาให้ โดยสามารถตั้งโดย ไปที่ Account Settings arrow เพิ่มเบอร์เพื่อรับ SMS แจ้งเตือน arrow ใส่ PIN เพื่อดำเนินการต่อ arrow กดปุ่ม เพิ่มเบอร์ arrow กดปุ่ม ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน arrow ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการรับ SMS arrow กด NEXT arrow กรอก OTP ที่ได้รับทาง SMS arrow กด SUBMIT

โดยการเพิ่มเบอร์เพื่อรับ SMS นั้น สามารถเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 2 เบอร์ โดยมีค่าบริการ 10 บาทต่อเบอร์ต่อเดือน แต่ พิศษ! ฟรีค่าบริการ
จนถึง 31 ธ.ค. 2556 นี้

Q45:
ถ้าบัญชีเงินฝากอยู่คนละจังหวัดกับร้านจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่
A45:

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินมีบัญชีอยู่คนละเขตกับผู้รับเงิน จะมีค่าบริการโอนเงินข้ามเขตครั้งละ 10 บาท โดยผู้ที่จ่ายเงินจะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียม
แต่ในปัจจุบันนี้เราฟรีค่าธรรมเนียมให้ 5 ครั้งแรกต่อเดือน

Q46:
ลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรว่า QR เป็นของร้านไหน
A46:

เมื่อ Scan QR แล้ว แอพพลิเคชั่นจะขึ้นชื่อร้านค้านั้น และชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัญชี เพื่อความแน่ใจ ให้ลูกค้าสามารถสอบถามกับเจ้าของร้านว่าข้อมูลชื่อร้าน และชื่อบัญชีถูกต้อง จึงค่อยจ่ายเงิน

ปัญหาจากการใช้งาน
Q47:
หากมือถือถูกขโมยหรือหายควรทำอย่างไร
A47:

สามารถโทรไปที่ Call Center 02-777-7777 เพื่อ Deactivate SCB Easy Pay หรือสามารถ Log-in ใช้งาน SCB Easy Pay ที่เครื่องอื่นได้เลย
แล้วเครื่องเก่าจะถูก Deactivate ไปโดยอัตโนมัติ

Q48:
หากยกเลิกการใช้งาน Easy Net แล้ว จะยังใช้งาน Easy Pay ได้อยู่หรือไม่
A48:

ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการใช้งาน Easy Pay นั้นเชื่อมโยงกับระบบ Easy Net

Q49:
หากยกเลิก Easy Pay แล้วจะยังใช้งาน Easy Net ได้หรือไม่
A49:

ได้ และสามารถใช้งาน Easy Net ได้ตามปกติ

Q50:
หากทำธุรกรรมเสร็จแล้วไม่มี notiffiication เตือนจะทำอย่างไร
A50:

หากไม่มี Notiffiication เตือนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการทำธุกรรมได้ที่ History โดยไปที่ เมนูลัด arrow History arrow ใส่ PIN เพื่อดำเนินการต่อ

Q51:
หากเผลอทำธุรกรรมสองครั้งจะทำอย่างไร
A51:

หากเป็นกรณีการจ่ายเงินและกด PIN เพื่อยืนยันการจ่ายเงินไปแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ เหมือนการโอนเงินปกติที่ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ แนะนำให้ทำการเรียกเก็บเงินผ่าน Contact List ไปขอส่วนที่จ่ายเกินคืน

หากเป็นกรณีการเรียกเก็บเงินไปซ้ำ สามารถยกเลิกการเรียกเก็บเงินโดยไปที่ RECEIVE arrow คนที่ยังไม่จ่ายฉัน arrow เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก arrow กดปุ่ม Cancel Request

Q52:
สามารถสแกน QR จากแอพอื่นได้หรือไม่
A52:

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก QR Code นี้เป็น QR Code เฉพาะแอพพลิเคชั่น SCB Easy Pay นี้เท่านั้น

Q53:
ถ้านำแอพนี้ไปสแกน QR ที่ไม่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไร
A53:

ไม่สามารถสแกนได้และขึ้นข้อความเตือนว่า ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้เนื่องจากไม่ใช่ QR ของ SCB Easy Pay

Q54:
ได้รับ SMS จาก มาพร้อมลิงก์ให้กดโอนเงิน
A54:

SMS จะแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีคนจ่ายเงินมาเท่านั้น โดยจะไม่มีการส่ง SMS มาพร้อมลิ้งค์เพื่อให้โอนเงิน หรือทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้น

Q55:
ระบบ QR ทำงานอย่างไร
A55:

ระบบ QR จะทำงานโดย QR Code จะเก็บหมายเลขบัญชีไว้ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เช่น QR Code ที่ระบุจำนวนเงิน และรายละเอียด
เมื่อทำการ Scan QR แล้วแอพพลิเคชั่นจะอ่าน QR แสดงและดึงข้อมูลบัญชีของ QR Code นั้นขึ้นมา

Q56:
หากสแกน QR code และเผลอโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จัก ควรทำอย่างไร
A56:

หากจ่ายเงินให้คนที่ไม่รู้จักไป ต้องการเจรจาและตกลงกับเจ้าของ QR เอง เพื่อให้โอนเงินกลับคืนให้ แต่ถ้าไม่สามารถทวงคืนได้นั้น จะต้องแจ้งความและแจ้งมาทางธนาคารเพื่อให้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าของ QR เพื่อขอเงินคืน